Laatupolitiikka

Noudatamme toiminnassamme seuraavia periaatteita:

Laatupolitiikkamme tavoitteena on:

Toimintamme perustana ovat kannattava liiketoiminta, henkilöstön ammattitaidon ja työtyytyväisyyden sekä asiakastyytyväisyyden jatkuva parantaminen kaikilla tasoilla ympäristöasiat ja työturvallisuus huomioiden.

Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikkamme periaatteena on noudattaa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä sekä kontrolloida resurssien käyttöä ja ehkäistä ennalta ympäristön pilaantumista.

Jokainen meistä vastaa omalta osalta siitä, että terveydestä, turvallisuudesta ja ympäristöstä huolehditaan asianmukaisella tavalla. Oikealla toiminnalla on suuri merkitys elinolosuhteisiimme tulevaisuudessa ja siten myös liiketoiminnan menestykselle.

Koulutamme, opastamme ja kannustamme henkilöstöämme toimimaan ympäristön, terveyden, turvallisuuden ja talouden kannalta vastuullisella tavalla.

Tavoitteenamme on ehkäistä tapaturmat sekä ihmisille, kasvillisuudelle, eläimistölle ja omaisuudelle koituvat haitat. Parannamme jatkuvasti ympäristönsuojelumme tasoa.

Näihin tavoitteisiin päästäksemme olemme sitoutuneet: